ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทะเลน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
85
28 ต.ค. 2564
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
26 ต.ค. 2564
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
21 ต.ค. 2564
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
20 ต.ค. 2564
25 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
11 ต.ค. 2564
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
27 ก.ย. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทะเลน้อย โดยการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบริมฝั่งทะเลน้อย ถึง เหมืองตาหอ ถึง หลังโรงครัววัดทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
103
27 ก.ย. 2564
28 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทะเลน้อย โดยการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบริมฝั่งทะเลน้อย ถึง เหมืองตาหอ ถึง หลังโรงครัววัดทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
102
23 ก.ย. 2564
29 ประกาศราคากลาง โครงการขุดตักและเคลื่อนย้ายวัชพืชในลำคลอง (เขตพื้นที่เทศบาลตำบลทะเลน้อย) หมู่ที่ 4,5,7,8,10 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
22 ก.ย. 2564
30 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
20 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34