ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
21 ต.ค. 2557
292 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
16 ต.ค. 2557
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
192
15 ต.ค. 2557
294 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
275
15 ต.ค. 2557
295 ประกาศราคากลาง โครงการขุดตักและเคลื่อนย้ายวัชพืชในทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
133
01 ก.ย. 2557
296 ประกาศจ้างเหมาโครงการขุดตักและเคลื่อนย้ายวัชพืชในทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
186
29 ส.ค. 2557
297 ประกาศจัดซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
332
19 ส.ค. 2556
298 ประกาศขยายเวลาขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาที่ดินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
564
25 ต.ค. 2555
299 ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาที่ดินสำหรับก่อสร้างตลาดน้ำทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
722
09 ต.ค. 2555
300 สอบราคาจ้างเหมาโครงการทำแนวเขตทะเลน้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
527
01 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31