ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
293
15 ต.ค. 2557
312 ประกาศราคากลาง โครงการขุดตักและเคลื่อนย้ายวัชพืชในทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
150
01 ก.ย. 2557
313 ประกาศจ้างเหมาโครงการขุดตักและเคลื่อนย้ายวัชพืชในทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
204
29 ส.ค. 2557
314 ประกาศจัดซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
349
19 ส.ค. 2556
315 ประกาศขยายเวลาขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาที่ดินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
580
25 ต.ค. 2555
316 ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาที่ดินสำหรับก่อสร้างตลาดน้ำทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
738
09 ต.ค. 2555
317 สอบราคาจ้างเหมาโครงการทำแนวเขตทะเลน้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
546
01 ส.ค. 2555
318 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนสายปลายตรอก - โคกจูด หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
687
16 มี.ค. 2555
319 โครงการก่อสร้างถนนสายโคกเมา-ทุ่งน้อย-โคกจูด หมู่ที่ 5,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
775
09 ม.ค. 2555
320 จ้างเหมาออกแบบตลาดน้ำทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
918
20 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33