ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายโครงการประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
280
27 ต.ค. 2557
322 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
21 ต.ค. 2557
323 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
16 ต.ค. 2557
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
282
15 ต.ค. 2557
325 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
351
15 ต.ค. 2557
326 ประกาศราคากลาง โครงการขุดตักและเคลื่อนย้ายวัชพืชในทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
213
01 ก.ย. 2557
327 ประกาศจ้างเหมาโครงการขุดตักและเคลื่อนย้ายวัชพืชในทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
270
29 ส.ค. 2557
328 ประกาศจัดซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
417
19 ส.ค. 2556
329 ประกาศขยายเวลาขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาที่ดินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
646
25 ต.ค. 2555
330 ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาที่ดินสำหรับก่อสร้างตลาดน้ำทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
804
09 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34