ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
26 ส.ค. 2564
42 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมปูเสริมผิวจราจร ถนนสายบ้านทะเลน้อย - ปลายตรอก หมู่ที่ 2,3,9,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
24 ส.ค. 2564
43 ประกาศ เทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน ตำบลทะเลน้อย อำเภอค ดาวน์โหลดเอกสาร
92
20 ส.ค. 2564
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
17 ส.ค. 2564
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 ส.ค. 2564
46 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
02 ส.ค. 2564
47 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 ก.ค. 2564
48 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ (รถตู้บริการทางการแพทย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
27 ก.ค. 2564
49 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ (รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
27 ก.ค. 2564
50 ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
27 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34